Wzór:
Obuwie regenta

New World details and Information
Wzór: Obuwie regenta z ostrokrzewu
Zasoby
Uncommon
Ten wzór służy do wytworzenia obuwia regenta z ostrokrzewu przy odpowiednim stanowisku rzemieślniczym. Zostanie zużyty w procesie tworzenia przedmiotu. Wynik zastosowania tego wzoru zależy od talentu twórcy.
0.2
Weight
Class: Resource
Source:
This item can be bought from EventProgress shop
Required Rank:

Wzór: Obuwie regenta z ostrokrzewu

Uncommon

Wzór: Obuwie regenta z ostrokrzewu Rarity is Uncommon. Its weight is 0.2, This item cannot have perks.