New World
gems

New World Gems Database
Name
Description
Perk Resource
Type
Tier
Class
+2.5% do pochłaniania obrażeń od próżni.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
+3.5% do pochłaniania obrażeń od próżni.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
+5% do pochłaniania obrażeń od próżni.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
+6% do pochłaniania obrażeń od próżni.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
20% obrażeń jest przekształcanych w obrażenia arkanistyczne. Obrażenia skalują się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy.
Gem
Main Hand & Two Hand
30% obrażeń jest przekształcanych w obrażenia arkanistyczne. Obrażenia skalują się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy.
Gem
Main Hand & Two Hand
40% obrażeń jest przekształcanych w obrażenia arkanistyczne. Obrażenia skalują się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy.
Gem
Main Hand & Two Hand
50% obrażeń jest przekształcanych w obrażenia arkanistyczne. Obrażenia skalują się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy.
Gem
Main Hand & Two Hand
+2% do pochłaniania obrażeń arkanistycznych.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
+2.5% do pochłaniania obrażeń arkanistycznych.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
+3% do pochłaniania obrażeń arkanistycznych.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
+3.8% do pochłaniania obrażeń arkanistycznych.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
+15% do obrażeń zadawanych celom z pełnym zdrowiem.
Gem
Main Hand & Two Hand
+20% do obrażeń zadawanych celom z pełnym zdrowiem.
Gem
Main Hand & Two Hand
+25% do obrażeń zadawanych celom z pełnym zdrowiem.
Gem
Main Hand & Two Hand
+30% do obrażeń zadawanych celom z pełnym zdrowiem.
Gem
Main Hand & Two Hand
+6% do obrażeń zadawanych celom z aktywnym efektem obezwładniającym (spowolnienie, ogłuszenie, uziemienie).
Gem
Main Hand & Two Hand
+8% do obrażeń zadawanych celom z aktywnym efektem obezwładniającym (spowolnienie, ogłuszenie, uziemienie).
Gem
Main Hand & Two Hand
+10% do obrażeń zadawanych celom z aktywnym efektem obezwładniającym (spowolnienie, ogłuszenie, uziemienie).
Gem
Main Hand & Two Hand
+12% do obrażeń zadawanych celom z aktywnym efektem obezwładniającym (spowolnienie, ogłuszenie, uziemienie).
Gem
Main Hand & Two Hand
1% do pochłaniania obrażeń od żywiołów.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
1.5% do pochłaniania obrażeń od żywiołów.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
2% do pochłaniania obrażeń od żywiołów.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
2.5% do pochłaniania obrażeń od żywiołów.
Gem
Amulet, Ring, Earring & Armor
Puste gniazdo na klejnot.
Gem
Main Hand, Two Hand, Chest, Legs, Head, Hands, Feet, Ring, Earring & Off Hand
Zadajesz o 12% więcej obrażeń, gdy masz mniej niż 30% zdrowia.
Gem
Main Hand & Two Hand
Zadajesz o 16% więcej obrażeń, gdy masz mniej niż 30% zdrowia.
Gem
Main Hand & Two Hand
Zadajesz o 20% więcej obrażeń, gdy masz mniej niż 30% zdrowia.
Gem
Main Hand & Two Hand
Zadajesz o 24% więcej obrażeń, gdy masz mniej niż 30% zdrowia.
Gem
Main Hand & Two Hand
20% obrażeń jest przekształcanych w obrażenia od ognia. Obrażenia skalują się ze statystykami broni lub z INT., zależnie od tego, który z parametrów jest wyższy.
Gem
Main Hand & Two Hand