New World
recipes

items crafting
Name
Ingredients
Category
Trade Skill
Skill Level
Skill XP
Weaponsmithing
200
16,128
Weaponsmithing
200
24,192
Weaponsmithing
200
24,192
Weaponsmithing
200
16,632
Weaponsmithing
200
16,632
Weaponsmithing
200
16,632
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
10
Metale klasy 5
10x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego miecza
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć miecz z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
10
Żelazny medal bojowy
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię siły (określenie "żołnierza").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,096
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
10
Metale klasy 5
10x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego rapiera
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć rapier z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
10
Żelazny medal bojowy
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię siły (określenie "żołnierza").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,096
2
Skóry
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
15
Metale klasy 5
15x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego młota bojowego
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć młot bojowy z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
10
Żelazny medal bojowy
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię siły (określenie "żołnierza").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
3
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
3x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
15,624
2
Skóry
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
15
Metale klasy 5
15x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego topora dwuręcznego
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć topór dwuręczny z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
10
Żelazny medal bojowy
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię siły (określenie "żołnierza").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
3
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
3x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
15,624
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
10
Metale klasy 5
10x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznej tarczy okrągłej
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć tarczę okrągłą z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
10
Żelazny medal bojowy
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię siły (określenie "żołnierza").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,096
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
11
Metale klasy 5
11x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznej tarczy normandzkiej
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć tarczę normandzką z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
10
Żelazny medal bojowy
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię siły (określenie "żołnierza").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,600
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
13
Metale klasy 5
13x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznej pawęży
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć pawęż z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
10
Żelazny medal bojowy
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię siły (określenie "żołnierza").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
13,608
10
Ozdobne paski z nieobrobionej skóry
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię zręczności (określenie "pioniera").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
10
Metale klasy 5
10x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego miecza
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć miecz z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,096
10
Ozdobne paski z nieobrobionej skóry
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię zręczności (określenie "pioniera").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
10
Metale klasy 5
10x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego rapiera
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć rapier z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,096
10
Ozdobne paski z nieobrobionej skóry
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię zręczności (określenie "pioniera").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
2
Skóry
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
15
Metale klasy 5
15x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego młota bojowego
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć młot bojowy z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
3
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
3x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
15,624
10
Ozdobne paski z nieobrobionej skóry
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię zręczności (określenie "pioniera").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
2
Skóry
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
15
Metale klasy 5
15x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego topora dwuręcznego
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć topór dwuręczny z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
3
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
3x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
15,624
10
Ozdobne paski z nieobrobionej skóry
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię zręczności (określenie "pioniera").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
10
Metale klasy 5
10x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznej tarczy okrągłej
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć tarczę okrągłą z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,096
10
Ozdobne paski z nieobrobionej skóry
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię zręczności (określenie "pioniera").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
11
Metale klasy 5
11x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznej tarczy normandzkiej
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć tarczę normandzką z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,600
10
Ozdobne paski z nieobrobionej skóry
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię zręczności (określenie "pioniera").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
13
Metale klasy 5
13x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznej pawęży
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć pawęż z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
13,608
10
Lniany haft arkanistyczny
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię inteligencji (określenie "uczonego").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
10
Metale klasy 5
10x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego miecza
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć miecz z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,096
10
Lniany haft arkanistyczny
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię inteligencji (określenie "uczonego").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
10
Metale klasy 5
10x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego rapiera
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć rapier z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,096
10
Lniany haft arkanistyczny
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię inteligencji (określenie "uczonego").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
2
Skóry
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
15
Metale klasy 5
15x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego młota bojowego
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć młot bojowy z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
3
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
3x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
15,624
10
Lniany haft arkanistyczny
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię inteligencji (określenie "uczonego").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
2
Skóry
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
15
Metale klasy 5
15x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego topora dwuręcznego
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć topór dwuręczny z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
3
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
3x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
15,624
10
Lniany haft arkanistyczny
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię inteligencji (określenie "uczonego").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
10
Metale klasy 5
10x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznej tarczy okrągłej
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć tarczę okrągłą z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,096
10
Lniany haft arkanistyczny
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię inteligencji (określenie "uczonego").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
11
Metale klasy 5
11x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznej tarczy normandzkiej
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć tarczę normandzką z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,600
10
Lniany haft arkanistyczny
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię inteligencji (określenie "uczonego").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
13
Metale klasy 5
13x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznej pawęży
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć pawęż z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
13,608
10
Modlitewne paciorki z drzewa iglastego
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię skupienia (określenie "mędrca").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
10
Metale klasy 5
10x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego miecza
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć miecz z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,096
10
Modlitewne paciorki z drzewa iglastego
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię skupienia (określenie "mędrca").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
1
Skóry
1x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
10
Metale klasy 5
10x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego rapiera
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć rapier z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
2
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
12,096
10
Modlitewne paciorki z drzewa iglastego
Zasoby
Uncommon
Używane w rzemiośle. Dodaje do przedmiotu premię skupienia (określenie "mędrca").
0.1
Weight
Class: Resource & Perk Resource
Source:
2
Skóry
2x from one of the following Ingredients (12 total)
Jasnołuska skóra
Skóra, która sprawia wrażenie pokrytej jasnym futrem. Przy bliższych oględzinach okazuje się, że są to w istocie niezwykle cienkie łuski.
Surowa skóra
Materiał rzemieślniczy.
Twarda skóra
Materiał rzemieślniczy.
Zbita skóra
Materiał rzemieślniczy.
Nasycona skóra
Materiał rzemieślniczy.
Runiczna skóra
Skóra opatrzona potężnymi magicznymi runami.
Wścieklak
Od czasu do czasu można napotkać zwierzę, które zdaje się reprezentować gniew i pogardę względem ludzkości żywione przez Aeternum.
Pokryta łuskami skóra
Pokryta łuskami skóra dużego gada.
15
Metale klasy 5
15x from one of the following Ingredients (4 total)
Cynober
Miękki, giętki metal, który łatwo poddaje się obróbce.
Sztaba orichalcum
Materiał rzemieślniczy.
Asmodeum
Metal nasycony czarną magią. Mówi się, że z tego metalu wykuł swą zbroję Książę Demonów.
Tolwium
Jeden z licznych surowców występujących tylko na Aeternum. Ten metal jest zbyt kruchy, by można go było wykorzystać jako bazę broni lub pancerza. Jednak nadaje się idealnie na ostrze lub obciążnik.
1
V
Odłamek wiecznego młota bojowego
Zasoby
Epic
Można go użyć w kuźni, by wytworzyć młot bojowy z określoną cechą.
Tier
V
0.1
Weight
Class: Resource
Source:
3
Materiały drewniane
@Timber_GroupDesc
3x from one of the following Ingredients (12 total)
Kolcownik
Drzewiaste pnącze o kolcach ostrych jak brzytwa. Jeśli będziesz się z nim nieostrożnie obchodzić, kolce mogą zahaczyć się nawet o metal.
Czarnodrzew
Ciemne drewno, z którego sączy się czarna żywica. Lekkie i wytrzymałe.
Róg zwierzęcia
Zwierzęcy róg.
Skamieniałe drewno
To drewno jest tak stare, że nabrało właściwości kamienia.
Lotkora
Elastyczne, kolczaste pnącze przypominające korę, które porasta niektóre drzewa na Aeternum.
Surowiec drzewny
Materiał rzemieślniczy.
Tarcica
Materiał rzemieślniczy.
Deski z cieniodrzewa
Materiał rzemieślniczy.
Weaponsmithing
200
15,624